Wypadki wszelkiego rodzaju mają miejsce każdego dnia na terenie Wielkiej Brytanii. Jako, że na wyspach przebywa wielu Polaków nierzadko biorą oni udział w różnych tego typu zdarzeniach. Sprawa ubezpieczeń, a także odszkodowań jest, więc bardzo rozległa i istotna. Osoby, które zostały poszkodowane w konkretnym wypadku mają zazwyczaj wiele pytań i wątpliwości, które wynikają z nieznajomości prawa krajowego, a także osobistego.

Mało, który Polak pracujący lub przebywający tymczasowo na terenie UK wie jakie przysługują mu prawa w przypadku udziału w wypadku. Po zaistnieniu takiej sytuacji pojawia się wiele pytań takich jak możliwości uzyskania odszkodowania, czas oczekiwania na rozwiązanie sprawy czy też możliwa do uzyskania kwota. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, gdyż każda sytuacja musi być rozpatrzona indywidualnie. Jednak w Wielkiej Brytanii istnieją pewne zasady, które kwalifikują dane osoby i ich sprawy do uzyskiwania konkretnych odszkodowań. I tak, więc w przypadku wypadków drogowych każdy poszkodowany kierowca ma prawo do ubiegania się o wypłatę rekompensaty, ale sprawcy wypadku takowego prawa nie mają. W przypadku wypadków w miejscu pracy każdy poszkodowany pracownik może ubiegać się o odszkodowanie jednak musi on przedstawić konkretne dokumenty, które udowadniają winę i zaniedbania pracodawcy.

Oczywiście takie dowody odnoszą się także do innych rodzajów wypadków i zawsze zwiększają szansę na pozyskanie odszkodowań. Ogólnie prawo w wielkiej Brytanii rozpatruje takie sprawy bardzo pozytywnie na rzecz poszkodowanych. Każdy kto poniósł obrażenia psychiczne i fizyczne, uszczerbek na zdrowiu, śmierć czy inne nie ze swoje winy ma prawo do uzyskania stosownego odszkodowania. Wysokość jego kwoty jest bardzo zróżnicowana, gdyż oparta jest o rodzaj wypadku, poniesione skutki, a także różne czynniki. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a pod uwagę bierze się przede wszystkim stan zdrowia poszkodowanego, wpływ wypadku na jego zdrowie i codzienne życie, uszkodzenie ciała, czas rekonwalescencji i powrotu do zdrowia lub też całkowitą utratę życia lub pełnego zdrowia. Kwota odszkodowania może być, więc mała jak i duża, gdyż wszystko zależy od stopnia zaawansowania wypadku i jego skutków.

 

Najważniejszym aspektem jest to, że każdy poszkodowany ma określony czas na stosowanie kroków w celu uzyskania odszkodowania, a jest to 3 lata od wypadku. Natomiast czas oczekiwania na rozwiązanie sprawy jest zróżnicowany, gdyż zależny jest od zgromadzonych dokumentów, rodzaju wypadku oraz wielu innych aspektów.