Do wypadku, który można określić mianem wypadku w pracy, dochodzi wówczas, gdy podczas wykonywania czynności związanych pracą, dochodzi do szkody fizycznej lub fizycznej na pracowniku. Wypadki w miejscach pracy w UK zdarzają się jak w każdym innym kraju, dlatego warto znać podstawowe zasady, dzięki którym można będzie odzyskać całość lub część kosztów związanych z leczeniem i poniesionym uszczerbkiem.
Jeśli w miejscu pracy poniosłeś szkodę i uległeś wypadkowi, masz możliwość otrzymania odszkodowania. Warunkiem będzie cecha szkody i sposób, w jaki została poniesiona. Sytuacje, które kwalifikują zdarzenie do odszkodowania, to: potknięcie, upadek, skręcenie lub złamanie kończyny w przypadku, gdy miejsce pracy jest zabrudzone i pracodawca o nie nie dba, uraz spowodowany przez działania na maszynie, do obsługi której nie przeszło się szkolenia, uraz poprzez upadek ciężkiego przedmiotu, oparzenie albo reakcja alergiczna spowodowana brakiem udostępnienia przez pracodawcę właściwego stroju ochronnego. Istotny jest też czas zdarzenia. Jeśli nie upłynęło od niego 3 lata, to możliwość otrzymania odszkodowania nadal istnieje.
Wypadki w pracy teoretycznie nie powinny mieć miejsca, ponieważ tam, gdzie pracują ludzie, powinny być zapewnione odpowiednie warunki do przebywania i wykonywania różnorakich czynności. Często, niestety, zdarza się, że do nich dochodzi ze względu na brak należytej troski o dobro pracownika.
Szczegółowo można powiedzieć, że pracodawca zobowiązany jest do: kontroli poziomu hałasu, zapylenia, zapewnienia ubrań ochronnych (czepków, rękawiczek, obuwia), dbałości o sprawność maszyn, posiadania sprzętu do udzielania pierwszej pomocy, opracowania procedur na wypadek nieprzewidzianych sytuacji typu pożar.
Uchybienia pracodawców w tej kwestii powinny być piętnowane tak, aby więcej nie miały szansy się wydarzyć. Podstawą bezpieczeństwa w pracy w UK jest odbycie przez zatrudnianego wszystkich potrzebnych szkoleń z zakresu BHP, obsługi maszyn itd. Jeśli do tego nie dojdzie, są oni narażeni na wypadki.

Więcej przydatnych informacji na stronie http://odszkodowanie.org.uk