Z powodu masowego korzystania z komunikacji lotniczej, opóźnienia są obecnie bardzo częstym zjawiskiem. W sytuacji gdy nasz lot został odwołany lub samolot znacznie się spóźnia, przewoźnik ma obowiązek zagwarantować posiłek, napoje, dostęp do telefonu, hotel, a nawet bony podróżne lub usługi lotnicze. Jednak to nie wszystko. Warto pamiętać także o tym, że obecnie klienci linii lotniczych mają także prawo dochodzić odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek odwołania lub opóźnienia lotu. Podróżując liniami lotniczymi z/lub do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej znajdujemy się pod ochroną rozporządzenia ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

Opóźnienie lotu

Jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik ma obowiązek zapewnić wszystkim pasażerom bezpłatnie posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także, czego nie wszyscy są świadomi, możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Ponadto w zależności od długości opóźnienia lub długości lotu:

  • gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu,
  • gdy z powodu opóźnienia lotu występuje konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem,
  • jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu podróży.

Odszkodowanie należy się nam o ile przewoźnik nie jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (tzw. siła wyższa, np. strajk czy wybuch wulkanu).

Odwołanie lotu

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do:

  • zwrotu kosztów biletu,
  • zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym podróży,
  • posiłku, napojów oraz rozmowy telefonicznej, jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia.

Ponadto, pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w przypadku, gdy zaoferowane połączenie zastępcze różni się znacząco do odwołanego a powiadomienie o odwołaniu lotu nastąpiło zbyt późno.